โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ติดต่อเรา ได้ที่...

 

More...
ติดต่อเรา ได้ที่...

ประกาศเจตจำนงสุจริต 2566

 

More...
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2566

ITA 2023.

 

More...
ITA 2023.

เจตจำนงสุจริต

 

More...
เจตจำนงสุจริต

ITA Online 2023

 

More...
ITA Online 2023

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน 2566
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   อบรม ITA 2566
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    คู่มือ RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

สพป.ขอนแก่น เขต 1

 
Social Network
 

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      61 คน

สถิติเดือนนี้:   129 คน

สถิติปีนี้:        12896 คน

สถิติทั้งหมด: 32890 คน

 


ITA 2022 ปีงบประมาณ 2565

ITA 2022 ปีงบประมาณ 2565 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 - โครงสร้าง ปี 2565

O2 - ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2565

O3 - อำนาจหน้าที่ ปี 2565

O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2563-2566

O5 - ข้อมูลการติดต่อ ปี 2565

O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565

O8 - Q&A

     - แบบสอบถาม Q&A 

O9 - Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 - แผนดำเนินงานประจำปี ปี 2565

O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565)

O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปี 2564

O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานปี 2565

O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการปี 2565

O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564

O17 - E–Service ปี 2565

  1. Website โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
  2. Facebook Page โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
  4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  5. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  6. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
  7. ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
  8. ระบบ E-MIS
  9. ระบบ School-MIS
  10. ระบบโปรแกรม SET

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2565

O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2564

O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565

O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565

O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปี 2564

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ปี 2564

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 (ต.ค.64-เม.ย.65)

O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปี 2565

O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2565

 

ตัวชี้วัดที่ 10 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

        - POSTER นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี 2565

O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2565

O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2565

O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบ 2565 (ตุลาคม 64 – เมษายน 65)

O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี 2564

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564-2565

O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่